Vi har 2 avdelingene i denne butikk

Fisk

Kjøtt

https://www.facebook.com/Grorudkjott/photos/a.122639322469131/504738187592574